Výrobcovia

Zobrazené produkty

Zasielanie noviniek

Napísali o nás

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Dobra cena a velice rychle dodano

2021-03-1

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
bez problémové, jednoduché, dobré ceny

2021-03-1

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Nakupuji zde pravidelně a vždy jsem spokojena

2021-03-1

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
+ Jako vždy bezproblémové a rychlé doručení. Navíc bonus ve formě slevy za předchozí nákupy. Určitě budu i nadále objednávat v tomto shopu ;-)

2021-03-1

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Dobrý výběr

2021-03-1

Ivasan Farm 5l Zobraziť väčšie

45269

Tento produkt už nie je na sklade

Ivasan Farm 5l

Bioveta

Dezinfekčný vodou riediteľný prípravok určený pre dezinfekciu a hygienickú sanitáciu povrchov, priestor aj technologické zariadenie v chovoch hospodárskych zvierat a dezinfekciu dopravných prostriedkov slúžiacich k prevozu zvierat a skladišť krmív.

Viac detailov

73,26 €

( -30.9 % )

50,65 €


Vaše fotografie související s tímto produktem

Žádné fotografie k zobrazení

  Nahrát fotografie

Detaily

IVASAN Farm  je kvapalný vodou riediteľný prípravok určený na profesionálnu dezinfekciu a hygienickú sanitáciu povrchov, priestorov a technologických zariadení v chovoch hospodárskych zvierat a dezinfekciu dopravných prostriedkov slúžiacich na prevoz zvierat a skladíšť krmív.
TYP PRÍPRAVKU:Antiseptiká, dezinfekcia
CIEĽOVÉ DRUHY ZVIERAT: Hovädzí dobytok, Ošípaná, Ovca, Koza, Hydina

Účinná látka: alkyl(C12-16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy – 0,25 g/100 g  

Pomocná látka: PHMG  - polyhexamethy­len guanidinhydrochlorid       

Prípravok má charakteristický dlhotrvajúci antibakteriálny (G+ a G- baktérie, baktérie tuberkulózy), antivírusový a protiplesňový efekt. Doteraz nebola zaznamenaná existencia rezistentných zárodkov. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam disponuje silným biocídnym účinkom proti vírusom, baktériám a plesniam. V odporúčaných koncentráciách je možné jeho použitie v prevádzkach chovu aj za prítomnosti zvierat. IVASAN Farm neobsahuje chlór, má takmer neutrálne pH , je bez farby a zápachu. Dezinfikované materiály nepoškodzuje, nemení ich farbu a nepôsobí korozívne. Jeho vlastnosti nevyžadujú zvláštne podmienky manipulácie a skladovania.

     

Účel použitia – typ 3:

 • Dezinfekcia objektov chovu hospodárskych zvierat (steny, podlahy, dojacie zariadenia)
 • Dezinfekcia technologických zariadení (krmítka, napájačky, ohradenia kotercov)
 • Dezinfekcia dopravných prostriedkov určených na prevoz zvierat
 • Dezinfekcia liahní (steny, podlahy, inkubátory)
 • Dezinfekcia priebežná, ohnisková i záverečná (virocíd, baktericíd, fungicíd)

Chovy hospodárskych zvierat:

Svojím rýchlym a účinným odmorením stajňovej mikroklímy pomáha aktívne
a bezpečne  predchádzať bakteriálnym a vírusovým príčinám mnohých ochorení vrátane nebezpečných nákaz ( mor prasiat, vtáčia a prasacia chrípka).

Liaharenské prevádzky:

Svojím pôsobením umožňuje úplne nahradiť použitie škodlivých chemikálií
v sanitačných programoch liahní (formalín, manganistan draselný apod.). Predstavuje možnosť dlhodobej antimikrobiálnej ochrany a zvýšenie garancie dobrého zdravotného stavu vyliahnutej mladej hydiny.

Návod na použitie a dávkovanie:

IVASAN Farm je možno použiť prístrojmi vytvárajúcimi hmlu a tepelnú hmlu (fogovanie), nástrekom na plochy, vysokotlakovými prístrojmi, umytím predmetov a ponorením do roztoku. Pred vlastnou aplikáciou dezinfekcie sa odporúča priestory mechanicky očistiť a omyť.

Čas potrebný na biocídny účinok : baktericídny účinok 30 min., virucídny účinok 60 minút.

Ošetrené povrchy nie je nutné následne omývať, teplota vody neovplyvňuje účinnosť. Pravdepodobné priame a nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky nie sú známe.

Riedenie pracovných roztokov:    

 • hmlenie za prítomnosti zvierat (fogovanie) : 2%  roztok (0,2 litra /10 litrov vody)            
 • preventívna priebežná dezinfekcia: 3%  roztok (0,3 litra /10 litrov vody)
 • ohnisková a záverečná dezinfekcia: 5%  roztok (0,5 litra /10 litrov vody)
 • prísada do vodou riediteľných farieb: 5%  roztok (0,5 litra /10 litrov farby) 

Doprava a skladovanie

Žiadne zvláštne bezpečnostné opatrenia nie sú nutné. Skladovanie pri teplote 10 – 25° C. Uchovávajte mimo dosahu detí, v originálnych uzavretých nádobách. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Prípravok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Odstránenie obalu a prípravku: zvyšky prípravku a jeho obal zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Balenie

 • Kanister 5 l 
 • Kanister 10 l 

Pokyny pro první pomoc
Při zasažení očí vyplachujte oči alespoň 15 minut vodou a zajistěte lékařské ošetření. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při styku s kůží okamžitě odložte kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umýt pokud možno vlažnou vodu a mýdlem. Při požití přesuňte postiženou osobu do klidné místnosti a dejte jí vypít několik sklenic vody s 10 tabletami živočišného uhlí. Je doporučeno vyhledat lékařské pomoci.

Doprava a skladování
Žádná zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná. Skladování při teplotě 10 – 25° C. Uchovávejte mimo dosah dětí, v originálních uzavřených nádobách. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu

Balení
Kanystr 5 l 
Kanystr 10 l 

Bezpečnostní opatření:
R36 Dráždí oči. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S29 Nevylévejte do kanalizace. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 

Recenzie

úroveň 
Ověřený zákazník 2018-07-09

Ověřený zákazník

Celkové hodnocení:
funkční a hlavně bezpečné

.

Napísať recenziu
Ivasan Farm 5l

Ivasan Farm 5l

Dezinfekčný vodou riediteľný prípravok určený pre dezinfekciu a hygienickú sanitáciu povrchov, priestor aj technologické zariadenie v chovoch hospodárskych zvierat a dezinfekciu dopravných prostriedkov slúžiacich k prevozu zvierat a skladišť krmív.

Napísať recenziu