+421 221 201 369

Po-Pi 8:30 - 16:00

Doručenie do

48 hodín
15 000 produktov

skladom

Ochrana osobních údajů

Jsme moc rádi, že u nás nakupujete a moc si vás jako zákazníka vážíme.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, potřebujeme je, abychom mohli zajistit hladký průběh vaší objednávky (aby váš mazlíček nemusel hladovět), zjistit, jak jste s námi spokojení, a také abychom vám mohli zaslat nabídku přímo pro vaše zvířátko – tedy pokud sami chcete, do ničeho vás nenutíme.

Osobní údaje, bez kterých neobejdeme

Pokud si u nás chcete objednat, potřebujeme od vás několik osobních údajů, bez kterých by vás doručovatel nenašel a miska vašeho mazlíka by zůstala prázdná.

Běžný páníček (fyzická osoba), který nepodniká:

Jméno a příjmení (abychom věděli, komu budeme doručovat)

Adresa bydliště (aby doručovatel věděl, kde vás najde)

Telefonní číslo (aby se s vámi mohl doručovatel spojit a dohodnout, kdy dodá balíček, ale v případě nějakých problémů se vám můžeme ozvat i my)

E-mailová adresa (pro potvrzení objednávky a abyste byli průběžně informováni o tom, v jakém stavu je vaše objednávka)


Páníček podnikatel (fyzická nebo právnická osoba):

Název společnosti (abychom věděli, na koho vystavit fakturu)

IČO, pokud jste plátcem DPH tak i DIČ (aby na faktuře mohly být všechny náležitosti

Jméno a příjmení (abychom věděli, komu budeme doručovat)

Adresa (aby doručovatel věděl, kde vás najde)

Telefonní číslo (aby se s vámi mohl doručovatel spojit a dohodnout, kdy dodá balíček, ale v případě nějakých problémů se vám můžeme ozvat i my)

E-mailová adresa (pro potvrzení objednávky a abyste byli průběžně informováni o tom, v jakém stavu je vaše objednávka)

Všechny tyto údaje můžete kdykoliv editovat po přihlášení do svého účtu.

Správce vašich osobní údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PETHOME s.r.o. IČ 01892967, DIČ: CZ01892967 se sídleM Brno - Královo Pole, Peškova 3070/3, PSČ 612 00 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce: Pokud se s námi chcete spojit, zavolejte na telefonní číslo: +420 511 444 369, zastihnete nás také na mailu info@pethome.cz. Doručovací adresa je: Minská 48, Brno Žabovřesky, 616 00.

Zákonný důvod a účel pro zpracování osobních údajů:

Zákonný důvod je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a zasílání obchodních sdělení či konání jiných marketingových aktivit. Bez poskynutí údajů není možné úspěšně uzavřít smlouvu a ze strany správce ji splnit.

Správce neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání osobních údajů:

Správce uchovává vaše osobní údaje:

 • na dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy, a také pro uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po státem stanovenou dobu.
 • nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (najdéle xxx let), pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Další příjemci vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou předávány společnostem, které se podílejí na dodání zboží, služeb, realizace plateb. Dále pak těm, které zprostředkují provozování e-shopu a zajišťují marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Ostatní příjemci vašich osobních údajů:

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

Uloženka s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha - Nusle

Geis Parcel CZ s.r.o., Balíková přeprava, Geis Point, Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany

Brněnský kurýr - potřebuji info

Fio banka, a.s. Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín

Mailkit s.r.o., Novákových 970/41, 180 00 Praha 8


Vaše práva:

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

Správce přijal veškerá vhodná technická opatření a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových uložišť a uložišť osobních údajů v papírové podobě.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.


Blog

Nejnovější příspěvky