Ochrana osobných údajov

Sme veľmi radi, že u nás nakupujete a veľmi si Vás ako zákazníka vážime.


Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, potrebujeme ich, aby sme mohli zaistiť hladký priebeh Vašej objednávky (aby váš maznáčik nemusel hladovať), aby sme mohli zistiť, ako ste s nami spokojní, a tiež aby sme vám mohli poslať ponuku priamo pre vaše zvieratko - teda pokiaľ sami chcete, do ničoho Vás nenútime.


Osobné údaje, bez ktorých sa nezaobídeme

Pokiaľ si u nás chcete objednať nejaký tovar, potrebujeme od vás niekoľko osobných údajov, bez ktorých by vás doručovateľ nenašiel a miska vášho maznáčika by zostala prázdna.

Bežný majiteľ zvieratka (fyzická osoba), ktorý nepodniká:

Meno a priezvisko (aby sme vedeli, komu budeme objednávku doručovať)

Adresa bydliska (aby doručovateľ vedel, kde Vás nájde)

Telefónne číslo (aby sa s Vami mohol doručovateľ spojiť a dohodnúť, kedy dodá zásielku, a v prípade problémov sa Vám môžeme ozvať aj my)

E-mailová adresa (pre potvrdenie objednávky a aby ste boli priebežne informovaní o tom, v akom stave je Vaša objednávka)


Majiteľ zvieratka - podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba):

Názov spoločnosti (aby sme vedeli, na koho vystaviť faktúru)

IČO, pokiaľ ste plátcom DPH tak i DIČ (aby na faktúre mohli byť uvedené všetky náležitosti)

Meno a priezvisko (aby sme vedeli, komu budeme objednávku doručovať)

Adresa bydliska (aby doručovateľ vedel, kde Vás nájde)

Telefónne číslo (aby sa s Vami mohol doručovateľ spojiť a dohodnúť, kedy dodá zásielku, a v prípade problémov sa Vám môžeme ozvať aj my)

E-mailová adresa (pre potvrdenie objednávky a aby ste boli priebežne informovaní o tom, v akom stave je Vaša objednávka)

Všetky tieto údaje môžete kedykoľvek editovať po prihlásení sa do svojho účtu.

Správca Vašich osobných údajov

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDRP") je PETHOME s.r.o. IČ 01892967, DIČ: CZ01892967 so sídlem Brno - Královo Pole, Peškova 3070/3, PSC 612 00 (ďalej len "správca").

Kontaktné údaje správcu: Pokiaľ sa s nami chcete spojiť, zavolajte na telefónne císlo +420 511 444 369, zastihnete nás tiež na maile info@pethome.sk.

Doručovacia adresa je: Minská 48, Brno Žabovřesky, 616 00.

Zákonný dôvod a účel pre spracovanie osobných údajov

Zákonný dôvod je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných zdelení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných zdelení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej společnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie vašej objednávky a zasielanie obchodných zdelení či konanie iných marketingových aktivít. Bez poskynutia údajov nie je možné úspešne uzavrieť zmluvu a zo strany správcu ju splniť.

Správca nekoná automatické individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovávania osobných údajov:

Správca uchováva vaše osobné údaje:

  • na dobu nevyhnutne nutnú k výkonu práv a povinností, které vyplývajú zo zmluvy, a tiež pre uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov po štátom stanovenú dobu
  • alebo po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, pokiaľ sú tieto údaje spracované na základe súhlasu.

Další príjemcovia vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje jsou sprostredkovánavé spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácie platieb. Ďalej potom tým, ktoré sprostredkujú prevádzkovanie e-shopu a zaisťujú marketingové služby.

Správca nemá v úmysle sprostredkovať osobne údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Ostatní príjemcovia Vašich osobných údajov:

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

Geis Parcel CZ s.r.o., Balíková přeprava, Geis Point, Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany

Fio banka, a.s. Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín

Mailkit s.r.o., Novákových 970/41, 180 00 Praha 8


Vaše práva:

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že se domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

Správca prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe.

Záverečné ustanovenia

1. Odosláním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/poskytla.

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018.


Blog

Nejnovější příspěvky